EBEC Sofia 2019

(28 – 29 Ноември 2019)

 

28.11, четвъртък

Център за международни срещи (ТУ-София)

10:30 – 10:45 – Официално Откриване

10:45 – 11:00 – Представяне на BEST Sofia & EBEC

11:00 – 11:10 – Представяне на журито

11:10 – 11:30 – Представяне на казусите

11:30 – 11:45 – Представяне на отборите

11:45 – 12:45 – Обяд

12:45 – 15:00 – Работа по казусите

15:00 – 15:30 – Кафе пауза

15:30 – 18:00 – Работа по казусите

18:00 – 18:30 – Закриване на първия ден

 

29.11, петък

Конферентна зала – БИЦ (ТУ-София, Библиотека)

09:00 – 09:10 – Откриване на втория ден

09:10 – 10:30 – Финална работа по казусите

10:30 – 11:00 – Кафе пауза + официана снимка

11:00 – 12:00 – Презентации на решенията в категория Case Study

12:00 – 13:00 – Симулации на решенията в категория Team Design

13:00 – 13:15 – Финално ценяване на решенията в двете категории

13:15 – 13:45 – Обявяване на победителите и награждаване

13:45  – Официално закриване