BEST е студентска организация с нестопанска цел и е създадена през 1989г. Стремим се да създаваме развиваща се, динамична и новаторска мрежа от студенти, която дава възможност за развитие и обучение на бъдещите инженери в разнообразни сфери. Това се случва, като се насърчава комуникацията, сътрудничеството и обмена на студенти сред най-добрите технически университета в Европа.

Локалната група в София е създадена през 2000г. и засега е единственият представител на BEST в България. Понастоящем повече от 30 члена на организацията доброволно организират и популяризират дейността на BEST и възможностите, които предлага. През последните години BEST Sofia се стреми да поддържа цялостната визия и мисия на организацията.

Осъществяваме връзка между студентите, компаниите и университетите, с които работим (ТУ-София, ХТМУ, ФМИ към СУ и др.) и предоставяме възможност за личностно и професионално развитие.

  • 11 Инженерни състезания
  • 10 Панаира на труда
  • 13 Технологични курса
  • 18 Кариерни събития
  • 30+ Вътрешни събития

 

Follow us: